ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

วันที่ 26 สิงหาคม 2562  เวลา 13.00 น

ดร.ชุลีกร  ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 9 กลุ่มวิชาเอก 13 อัตรา

ในโรงเรียนสังกัด สพป..สมุทรสงคราม

ณ ห้อง ประชุมมาลามาศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม