วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม