ประกาศผลการคัดเลือกฯบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์