วันที่ 29 ส.ค. 2562 ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงครามให้เกียรติเป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง A. T. C. ณ ค่ายพระแท่นดงรัง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี