วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึก พร้อมที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประเมินสัมฤทธิ์ผลฯ ครั้งที่ 1 (รอบ6เดือนแรก) ที่โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม