วันที่ 11 กันยายน 2562 การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึก พร้อม ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประเมินสัมฤทธิ์ผลฯ ครั้งที่ 1 (รอบ6เดือนแรก) ณ โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง และโรงเรียนศาลแม่อากาศ