การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรที่เกษียณอายุ ประจำปี 2562

วันที่ 12 ก.ย. 2562 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม กล่าวรายงานการประชุมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปี 2562 โดยมี นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวมุทิตาจิต พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ มีจำนวนทั้งหมด 49 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม