สพป.สมุทรสงคราม จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการจัดงาน “วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน” โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และลูกจ้างที่เกษียณอาุยุ จำนวน 49 คน ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม