วันที่ 16 กันยายน 2562 ท่าน ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.สถานศึกษาฯและผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ6เดือนแรก) ณ วัดบางคนทีใน และ โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่