วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ท่าน ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพป.สมุทรสงคราม ผอ.สถานศึกษาฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ6เดือนแรก) ณ โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง