ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์ส่งผลงานเพื่อรับการประเมินเลื่อนระดับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสพป.สมุทรสงคราม