ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการปฐมนิเทศ และให้แนวทางในการทำงานให้กับข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมมาลามาศ