สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกันแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามคนใหม่

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำคณะผอ.กลุ่มในสังกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีให้กับ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการคนใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยทางสำนักงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้นำอาหารเข้ามาบริการให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม อบจ.สมุทรสงคราม