1 ตุลาคม 2562 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 4 วิชาเอก จำนวน 8 ราย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และจัดทำแฟ้มประวัติ ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) ณ ห้องประชุม มาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม