วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 3 วิชาเอก จำนวน 4 ราย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม และจัดทำแฟ้มประวัติ ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม