พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

วันนี้ 13 ต.ค.62 เวลา 07.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้ร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์และตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป และวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม