โครงการจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. สพป.สมุทรสงคราม ได้ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ ณ วัดประดู่ และโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์
(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ