กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โดม หมู่ที่ ๗ ต.นางตะเคียน และคลองบ้านบางปืน หมู่ที่ ๖ ต.นางตะเคียน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำคลอง คูคลองบ้านบางปืน