งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๙ ปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วย ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากร สพป.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสพัฒนาทักษะความสามารถ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติจริง