การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ และผอ.สถานศึกษาในสังกัด ร่วมกันประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์