การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สส ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ ฯ ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม