พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สส ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร