การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม

วันที่ 3 ธ.ค. 2563 สพป.สมุทรสงคราม ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (COACHING TEAM) ด้านการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม สังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุมมาลามาศ