กิจกรรม Big Cleaning Day เดือนพฤศจิกายน

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม