กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สพป.สมุทรสงคราม