งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นำคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัติ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานเปิดงาน มี ศาสตร์จารย์เกียรติคุณ ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวรายงาน จากนั้น นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมผู้ชนะเลิศ ณ อุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม