พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางอารยา รุจิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดสมุทรสงคราม หมู่ที่ ๘ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม