การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และต่อมาได้มีการมอบทุนการศึกษาจาก นายชาญชัย สุขโข ข้าราชการบำนาญ ให้กับนักเรียนจำนวน 69 ทุนๆละ 1,000 บาท ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม