การประชุม PLC กลุ่มบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2562
การประชุม PLC บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2562 สังกัด สพป.สมุทรสงคราม