การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม

วันที่ 23 ธ.ค. 2562 สพป.สมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นายชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม. เขต 28 นายไพรัช มณีโชติ อดีตผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และนายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 ที่ได้เดินทางมาเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งของ ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม สังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุมมาลามาศ