สภาพอัตรากำลังข้าราชการครู สพป.สมุทรสงคราม

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (ปรับข้อมูลวันที่ 8 มกราคม 2563)