การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5

วันที่ 7 ม.ค. 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5 โดยมีประธานได้แก่ นายประสงค์ แย้มศรี รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และคณะจาก สพป.ราชบุรี เขต 2 ที่ได้เข้าเยี่ยมชมการแสดงของนักเรียน การนำเสนอ VTR 5 ด้าน การเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้นักเรียนนำเสนอ 7 ฐาน และการพิจารณาร่องรอยการดำเนินงาน ผลงาน เอกสาร และหลักฐาน ณ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์