ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉินให้แก่นักเรียนของโรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม จำนวน 1 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากผู้ปกครองป่วยไม่สามารถประกอบอาชีพได้ พร้อมทั้งนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และให้คำแนะนำช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน