การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่