การประชุมหัวหน้าสนามสอบ และผู้ประสานงานประจำสนามสอบ O-net

วันที่ 20 ม.ค. 2563 เวลา 14.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสนามสอบ และผู้ประสานงานประจำสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม