วันที่ 22 มกราคม 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟัง รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3/2563 ผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม