บันทึกเทปข่าวการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกับหน่วยงานได้แก่ ศธจ.สส. สพม.10 และ สธจ.สส. บันทึกเทปแถลงข่าวในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งได้แจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้ 1.ดื่มน้ำอุ่ม 2.หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย 3.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด 4.สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน 5.ไม่ใช้ของส่วนต้วร่วมกับผู้อื่น 6.หลีกเลี่ยงการเข้าไปในตลาดค้าสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตาย 7.หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 8.ห้ามรับประทานของดิบ รับประทานอาหารที่ปลอดภัยและมีสารอาหารครบถ้วน 9.นอนพักผ่อนให้เพียงพอ 10.หากพบน.ร.มีอาการไข้ขึ้นให้รีบพบแพทย์อย่างรวดเร็ว หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรก 1422 ณ ห้องประชุมมาลามาศ