การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2563

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมงานโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2563 โดยนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายจากนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็นประธานในพิธีเปิดและมีพระสมุทรวชิรโสภณ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , ครูและนักเรียน เข้าร่วมฯ