ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามผลการดำเนินงานจัดสอบการประเมินผลการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินการและนักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางน้อย โรงเรียนวัดสาธุชนาราม และโรงเรียนวัดลาดเป้ง