กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นำคณะบุคลากรร่วมทำบุญถวายอาหาร เครื่องไทยธรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน เวลา ๑๐.๓๐ น. ประชุมรับนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดย ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม และเวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม