วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางอารยา รุจิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวคำถวายราชสดุดี