พิธีเปิดค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลาดใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลาดใหญ่ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 359 คน และมีวิทยากรจากสโมสรลูกเสือจังหวัดราชบุรี จำนวน 11 คน ณ โรงเรียนวัดลาดเป้ง