พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ของกลุ่มเครือข่ายบางน้อย ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 ก.พ.2563 เวลา 09.30 น. นายสุภัฎ อาลากุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ของกลุ่มเครือข่ายบางน้อย ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักเรียนเข้าค่ายจำนวน 98 คน ในระหว่างวันที่ 19 – 21 ก.พ. 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดบางน้อย