สพป.สมุทรสงคราม จัดการประมูลอาคารโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2563 สพป.สมุทรสงคราม ได้ดำเนินการประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ซึ่งมีผู้มาขอรับเอกสารจำนวน 35 ราย มายื่นหลักประกันการขายทอดตลาด จำนวน 11 ราย โดยมีผู้ประมูลราคาอาคารเรียน รร.บ้านคลองสมบูรณ์ได้ในราคา 705,000. บาท ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม