วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น. นางอารยา รุจิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวคำถวายราชสดุดี