สพป.สมุทรสงครามปฏิบัติการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. สพป.สมุทรสงครามปฏิบัติการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ทั้งภายใน – ภายนอก อาคารสำนักงาน และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับทำความสะอาดล้างมือ ก่อนทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงาน