การอบรมจัดทำหน้ากากป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 25 มี.ค. 2563 สพป.สมุทรสงคราม ได้จัดการอบรมการทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคโคโรนา (COVID-19) ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ครู เพื่อสามารถนำไปจัดทำหน้ากากให้กับตนเองและครอบครัวได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กศน.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 5 ท่าน