ประชุมกลุ่มอำนวยการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นางอารยา รุจิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการประชุมกลุ่มอำนวยการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ พร้อมแจ้งข้อราชการ ณ กลุ่มอำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม