แจ้งเลื่อนประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนวัดบางน้อย