การประชุม MOU ผ่านระบบ (Video Conference)

วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๓ ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมมาลามาศ